HÖHLE toodab valguskaablite paigaldamiseks vajalikke mikrotorusid

HÖHLE toodab fiiberoptiliste kaablite paigaldamiseks vajalikke mikrotorusid.
Fiiberoptilised kaablid, tuntud ka kui valguskaablid, on
tulevikukindel lahendus ülikiire andmesidevõrgu rajamisel.

Just valguskaablitel põhinev lairibavõrk on asendamatu üha suureneva infovoo edastamisel – vastuvõtmisel ning selle kvaliteedi parandamisel, tulevikutehnoloogiate kasutamisel ja seeläbi elustandardi tõstmisel. Sellise sidevõrgu olemasolu parandab info ja teenuste, aga ka meelelahutuse kaasaegset kättesaadavust kõigis sidevõrgu geograafilistes punktides ühetaoliselt, seda nii üksikisiku kui ettevõtluse tasandil - paraneb inimeste elukvaliteet, ettevõtlustingimused muutuvad konkurentsivõimelisemaks. 

Meie aitame oma tegevusega sellele kaasa.